Molde Friskole

20160822_152426Molde Friskole tilbyr undervisning på 1. – 10. trinn.
Skolens lokaler ligger   i Ingebriktvegen 11 på Bjørset.

Molde Friskole er en kristen skole
Dette vil prege opplegg og undervisning og være grunnleggende for formidling av verdier og holdninger. Vi ønsker å gi våre elever et sunt og positivt møte med den kristne tro, og samtidig utfordre dem til selvstendig tenkning. Det er selvsagt ikke et krav at elevene skal være kristne for å gå på skolen.

Skolen er godkjent som friskole og drives etter Friskoleloven 
Skolen følger læreplanverket av 2006 (LK06). Undervisningen fører frem til ordinær grunnskoleeksamen. Bokmål er hovedmålet ved skolen.
Molde Friskole er en egen stiftelse, og det er Nordmøre og Romsdal Indremisjon som står bak skolen.