Molde Friskole – der elevene får blomstre

 

Ved Molde Friskole er vi opptatt av å gi elevene våre en variert undervisning med høyt faglig nivå. Det er viktig for oss at den enkelte elev opplever seg sett og møtt hver eneste dag, noe vi oppnår ved høy lærertetthet i undervisningen og høy voksentetthet i friminuttene.

Noe av det som skiller oss ut er: 

  • vi har utenlandstur for ungdomstrinnet
  • mange turer og ekskursjoner gjennom skoleåret
  • egen PC til alle elever
  • Utvidet skoledag og leksefri for 1. – 4. trinn
  • leksehjelp fra 5. – 10. trinn
  • svømmeundervisning hvert år for 3. – 10. trinn
  • ekstra musikk på småtrinnet
  • elevene på barneskolen får lære å spille ukulele

Skolens lokaler ligger i Ingebriktvegen 11 på Bjørset, og vi har elever fra hele Molde og flere nabokommuner. Det er god busskommunikasjon til de fleste bydeler, og ansatte ved skolen følger barna til bussen etter endt skoledag. 

Molde Friskole er en kristen skole. Dette vil prege opplegg og undervisning og være grunnleggende for formidling av verdier og holdninger. Vi ønsker å gi våre elever et sunt og positivt møte med den kristne tro, og samtidig utfordre dem til selvstendig tenkning. Det er selvsagt ikke et krav at elevene skal være kristne for å gå på skolen.


Skolen er godkjent som friskole og drives etter Friskoleloven 
Skolen følger læreplanverket av 2006 (LK06). Undervisningen fører frem til ordinær grunnskoleeksamen. Bokmål er hovedmålet ved skolen.
Molde Friskole er en egen stiftelse, og det er Nordmøre og Romsdal Indremisjon som står bak skolen.