Variert og kreativ undervisning

ULIKE UNDERVISNINGSMETODER

Elever er forskjellige, og lærer på ulike måter. For å fremme læring har Molde Friskole fokus på kreativ undervisning og bruk av ulike undervisningsmetoder.

 

UTESKOLE

De yngste elevene har en fast utedag i uken. Denne dagen går elevene til et sted i nærområdet, hvor de jobber med ulike faglige tema. Hvor er det vel bedre å lære om planter og dyr, enn ute i naturen?

 

EKSKRUSJONER

Vi har som mål at hvert trinn skal ha en ekstrusjon eller tur i måneden. Dette kan være turer i nærområdet, eller besøk til steder lengre borte. Skolen har f.eks. arrangert turer til Trollkirka, sykkeltur til Sekken og besøkt det nye Romsdalsmuseet, Krona. Høsten 2016 har ungdomstrinnet bl.a. vært på overnattingstur til Osvatnet, for å lære om innsjøen som økosystem, og til Bjerkeset for å lære om den teknologiske utviklingen og bruken av No Fence. I tillegg fikk de være med på avliving og slakting av geit, og skal bruke naturressurser fra geita i arbeid i valgfagene. Elevene på ungdomstrinnet, som har valgfaget «Fysisk aktivitet og helse» oppsøker stadig nye turmål. Ekskursjonene knyttes mot arbeidet med kompetansemål i ulike fag.