Valgfag

Fysisk aktivitet og helse

I fysisk aktivitet og helse er bevegelsesglede, sunn matglede og vennskap i fokus.
Denne høsten har vi vært i Moldebadet, på sykkelturer, på småviltjakt, vi har slaktet geit og vært på turer i Moldemarka.
 
 
Innsats for andre