Søk skoleplass

Elevens navn (obligatorisk)

Navn på foresatte(obligatorisk)

E-post til foresatte (obligatorisk)

Elevens fødselsnummer

Adresse:

Telefon:

Elevens hjemstedskommune :

Eleven sin nåværende skole og klassetrinn:

 

Dersom det skulle oppstå problem med å sende inn søknadsskjeamet, er det bare å ta kontakt med skolen på Telefon: 71 25 72 90 eller E-post: post@moldefriskole.no