SFO

Skolefritidsordningen (SFO) på Molde Friskole

Molde Friskole sin SFO er åpen skoledager fra kl. 07.45 til skolestart, og fra skoleslutt og frem til kl. 16.30. Alle elever på 1.– 4. trinn kan søke om plass i SFO.

Tiden på SFO er elevenes fritid, og vi legger til rette for ulike lek- og fritidsaktiviteter tilpasset barnas behov og ønsker. Noen aktivitetstilbud er basert på de ulike årstidene og de kristne høytidene. På fredager tilbys barna et sunt og godt måltid, og den siste fredagen i måneden feires bursdager i måneden som har gått – med vafler eller pizzasnurrer.

Søknadskjema til SFO blir sendt ut samtidig med tildelt skoleplass.