Reklamefilmer

Molde Friskole har spilt inn to reklamefilmer siden  2013, og sendt disse som kinoreklame på Molde kino.  De to nederste er ulike utgaver av samme film, disse ble spilt inn i tidlig på 2013, før Molde Friskole hadde startet barnetrinn.

Den øverste filmen ble spilt inn på høsten 2014, og viser skolen mer slik den ser ut i dag.