Reiseutgifter og skoleskyss

«Skyssreglement for grunnskolen»

Elever fra Molde kommune får skyss til og fra skolen etter «Skyssreglement for grunnskolen», der alle med minst 4 kilometer skolevei får gratis skyss. Elever fra andre kommuner får dekket skoleskyss utover 4 kilometer innenfor hjemkommunens grenser. Gode alternativ er miljøkort eller ungdomskort.