Ofte stilte spørsmål

1. Hvilke rettigheter har elever ved Molde friskole i forhold til helsesøster og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)?

 

Elever som går på Molde Friskole har samme rettigheter som elever ved offentlige skoler når det gjelder kontakt med PPT, helsesøster og andre instanser. Vi har fått tildelt PPT-kontakter fra Molde kommune, og har jevnlige møter med disse.

 

2. Hvorfor velger foreldre og barn Molde Friskole?

 

Det er mange gode grunner til å velge Molde Friskole. Her er noen av grunnene vi har fått fra elever og foreldre ved Molde Friskole

 

       «Fordi det er en kristen skole»

       «Fordi vi tror at det er viktig med en skole som har kristne verdier. Dette er med på å forme identitet, livssyn og vil gi en viktig bagasje for livet videre».

       «Eleven trengte trygghet og respekt fra andre elever og lærere».

3. Hva er foreldre og elever mest fornøyd med?

       «Gutten min har blomstret etter at han begynte der. Det er vi glade for».

       «God kristendomsundervisning»

       «Snille lærere»

       «Godt læringsmiljø»

       «Dyktige ansatte»

       «Barna blir sett og bekreftet hver dag»

       «Stor variasjon i undervisningsmetoder»

       «Godt miljø på skolen»

       «Veldig kjekt med tur til Osen for ungdomstrinnet tidlig i semesteret»

       «Gode venner og godt miljø»

       «Hyggelige lærere»

       «Respekt fra andre»

       «Mange venner»

       «Gleder seg til skolen»

       «Bli anerkjent i skolehverdagen»

       «Engasjerte og faglig sterke lærere»

       «Tydelige læringsmål og kriterier/kjennetegn på måloppnåelse gjør at vi vet hva vi skal lære, og hvordan vi kan arbeide for å nå målet»

       «Individuelle og konkrete tilbakemeldinger hjelper oss til å bli bedre i fagene»