Et trygt og inkluderende miljø

For Molde Friskole er det viktig at hver elev er trygg og inkludert, slik at den enkelte både kan trives og lære best mulig.

Det er høy voksentetthet ved skolen, noe som gjør at vi har god anledning til å se og følge opp hver enkelt. Flere elever har uttalt: «Her kan jeg være meg selv!» Vi ønsker å tilrettelegge for et miljø hvor elevene ikke skal streve for å bli godtatt.

I friminuttene leker elevene på tvers av trinnene. Vi tror at elevene utvikler god sosial kompetanse ved å være aktiv sammen med både gutter og jenter i forskjellige aldrer.

Både Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) og Elevrådet ved skolen er aktive i arbeidet for å skape et trygt og inkluderende miljø for elevene. Hvert semester arrangerer rådene sosiale arrangement på ettermiddags-/kveldstid. Dette er populære arrangement og viktige trivselsfremmende tiltak.